ASUS ROG GL502VT - Starta första gången

background image

Starta första gången

När du startar datorn första gången, uppträder flera skärmar för att

vägleda dig genom konfigurationen av grundingställningarna i ditt

Windows® 10-operativsystem.

Starta din bärbara dator första gången:

1.

Tryck på strömknappen på bärbara datorn. Vänta några minuter

tills installationsskrärmen visas.

2.

På installationsskärmen väljer du region och språk för den

bärbara datorn.

3.

Läsa noga igenom licensvillkoren. Välj I accept (jag accepterar).

4.

Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera

grundfunktionerna:

• Anpassa

Arbeta online

• Inställningar

Ditt konto

5.

Efter konfiguration av grundposterna fortsätter Windows® 10 att

installera appar och preferensinställningar. Se till att den bärbara

datorn är påslagen under installationsprocessen.

6.

När installationsprocessen är klar visas skrivbordet.

OBS! Skärmdumparna i detta kapitel är endast avsedda som referens.

background image

E-manual för bärbar dator

39