ASUS ROG GL502VT - Skladnost z globalnimi okoljskimi predpisi in izjava 

background image

Skladnost z globalnimi okoljskimi predpisi in

izjava

ASUS pri oblikovanju in izdelavi svojih izdelkov sledi ekološkemu konceptu in

zagotavlja, da je vsak cikel življenjske dobe izdelka ASUS usklajen z globalnimi

okoljskimi predpisi. Poleg tega ASUS razkriva pomembne informacije, ki temeljijo

na zahtevah predpisov.

Za razkritje informacij, ki temeljijo na zahtevah predpisov, s katerimi je ASUS

usklajen, glejte http://csr.asus.com/english/Compliance.htm:

Japan JIS-C-0950 Material Declarations

EU REACH SVHC

Korea RoHS

background image

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

111