ASUS ROG GL502VT - Atitikties deklaracija

background image

Atitikties deklaracija

R&TTE Direktyva (1999/5/EC)

Toliau nurodyti punktai yra galutinai suformuluoti ir laikomi aktualia ir pakankama

informacija R&TTE (radijo ir telekomunikacijų terminalų įranga) direktyvai:

Pagrindiniai reikalavimai kaip nurodyta [3 punkte]

Sveikatos ir saugos reikalavimai kaip nurodyta [3.1a punkte]

Elektros saugos tikrinimas pagal [EN 60950]

Elektromagnetinio suderinamumo apsaugos reikalavimai kaip nurodyta

[3.1b punkte]

Elektromagnetinio suderinamumo tikrinimas pagal [EN 301 489-1] ir

[EN 301 489-17]

Efektyvus radijo spektro panaudojimas kaip nurodyta [3.2 punkte]

Radijo patikros komplektai pagal [EN 300 328-2]