ASUS ROG GL502VT - Pritisnite tipku napajanja.

background image

Pritisnite tipku napajanja.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

29

Pomicanje pokazivača

Možete kucnuti ili kliknuti bilo gdje na dodirnoj plohi radi aktiviranja

pokazivača, zatim povucite prstom po dodirnoj plohi radi pomicanja

pokazivača po ekranu.

Horizontalno povlačenje

Vertikalno povlačenje

DIjagonalno povlačenje