ASUS ROG GL502VT - Konfiguriranje statičke IP mrežne veze

background image

Konfiguriranje statičke IP mrežne veze

7.

Vratite se u prozor Network and Sharing Center

(Centar za mreže i zajednički rad) pa odaberiteSet

up a new connection or network (Postavi novu

vezu ili mrežu).

8. Odaberite

Connect to the Internet (Poveži se s

internetom) pa odaberite Next (Dalje).

9. Odaberie

Broadband (PPPoE) (Širokopojasna

veza PPPoE).

10. Unesite korisničko ime, lozinku i naziv veze pa

odaberite Connect (Poveži se).

11. Odaberite

Close (Zatvori) za završetak

konfiguracije.

12. Odaberite u programskoj traci pa odaberite

upravo stvorenu vezu.

13. Unesite vaše korisničko ime i lozinku pa odaberite

Connect (Poveži se), nakon čega će započeti

povezivanje s internetom.

1.

Ponovite korake 1 do 5 u Configuring a dynamic

IP/PPPoE network.(konfiguriranje dinamičke IP/

PPPoE mreže).

2 Odaberite

Use the following IP address (Koristi

sljedeću IP adresu).

3.

Unesite IP adresu, masku podmreže i zadani mrežni

prolaz koje ste dobili od svog davatelja usluga.

4.

Ako je potrebno, upišite adresu željenog

DNS poslužitelja i adresu alternativnog DNS

poslužitelja pa odaberite OK (U REDU).

background image

56

E-priručnik za prijenosno računalo