ASUS ROG GL502VT - Promjena hotspotova

background image

Promjena hotspotova

Aplikacija možete povlačiti i ispuštati na ova aktivna mjesta i tako ih

poravnati na mjestu.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

47

Upotreba funkcije Snap (Poravnavanje)

1.

Pokrenite aplikaciju koju želite poravnati.

2.

Povucite traku s nazivom aplikacije i ispustite

aplikaciju na rub zaslona kako bi se ona s istim

poravnala.

3.

Pokrenite drugu aplikacije i ponovite navedene

upute za poravnanje druge aplikacije.

1.

Pokrenite aplikaciju koju želite poravnati.

2.

Pritisnite i zadržite tipku

, zatim poravnajte

aplikaciju koristeći tipke sa strelicama.

3.

Pokrenite drugu aplikacije i ponovite navedene

upute za poravnanje druge aplikacije.

background image

48

E-priručnik za prijenosno računalo