ASUS ROG GL502VT - Propisno zbrinjavanje

background image

Propisno zbrinjavanje

NEMOJTE odlagati prijenosno računalo u komunalni

otpad. Dijelove ovog proizvoda moguće je ponovo

koristiti i reciklirati. Simbol prekriženog koša za

otpatke označava da se proizvod (električna i

elektronička oprema te baterije koje sadrže živu)

ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom.

Elektroničke proizvode odložite prema važećim

lokalnim propisima.

NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim

otpadom. Simbol prekrižene kante za otpatke

označava da se baterija ne smije odlagati zajedno s

komunalnim otpadom.

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

13