ASUS ROG GL502VT - REACH

background image

REACH

Saglasnost s REACH (Registracija, Evaluacija, Autorizacija i restrikcija kemikalija)

regulativnim opsegom, mi objavljujemo kemijske substance u našim proizvodima na

ASUS REACH internet prezentaciji na adresi http://csr.asus.com/english/REACH.htm.