ASUS ROG GL502VT - Izjava o kompatibilnosti mreže

background image

Izjava o kompatibilnosti mreže

Izjava koju proizvođač daje prijavljenom tijelu i prodavaču: "U ovoj izjavi

navedene su mreže za koje je oprema napravljena i sve prijavljene mreže s kojima

oprema može imati poteškoće u radu".

Izjava koju proizvođač mora dati korisniku: "U ovoj izjavi navedene su mreže

za koje je oprema napravljena i sve prijavljene mreže s kojima oprema može

imati poteškoće u radu" Proizvođač također mora naglasiti izjavu za slučaj kad

je kompatibilnost mreže ovisna o fizičkim i softverskim postavkama. Također će

savjetovati korisnika da kontaktira prodavača ako želi koristiti opremu na drugoj

mreži."

Do sada je prijavljeno tijelo CETECOM-a izdalo nekoliko europskih odobrenja

koristeći CTR 21. Rezultat toga su prvi europski modemi koji ne zahtijevaju
regulatorna odobrenja u svakoj europskoj državi.